Güzelleş Be Oğlum!

>> 25 Mart 2014 Salı

Haybeye değil serkeşim,
Vaktiyle çok sevmişim de
Nice oldu bir güneşim,
Düşmemiş tenime.

Şu vakti seyre dalmışım,
Bahara beş varmışım da
Berd'ül acuzda kalmışım,
Yaz benim neyime?

Cemal'i harcayacaklar matmazel...

0 yorum:

İş & Güç

İş & Güç
Huysuz, tatsız, tutsuz kadın...

Not Anymore

...
Well, he went down down down;

And the Devil said; "where you been?"
He went down down down,
He screamin' down around the bend.
Down down down,
This boy went solid down;

He was always cheatin'
And he always told lies,
He was always cheatin'
And he always told lies...