Ehyeh Asher Ehyeh

>> 25 Nisan 2012 Çarşamba

"Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın Yehova kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü ve dördüncü kuşaklarından sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm."


"Anneleri zina etti, onlara gebe kaldı, rezillik etti. 'Oynaşlarımın ardından gideceğim' dedi, 'Ekmeğimi,  suyumu, yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi onlar veriyor.'

İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim, yolunu bulamasın diye önüne duvar öreceğim. Oynaşlarının ardına düşecek, ama onlara erişemeyecek, onları arayacak, ama bulamayacak. O zaman, 'İlk kocama döneyim' diyecek; 'Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi!'

Ama kendisine tahıl, yeni şarap, zeytinyağı verenin; Baal için harcadığı altınla gümüşü bol bol sağlayanın Ben olduğumu bilmedi. Bu yüzden zamanında tahılımı, mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım; çıplak bedenini örten yapağımı, ketenimi çekip alacağım. Evet, oynaşlarının önünde ayıbını ortaya çıkaracağım, kimse elimden kurtaramayacak O'nu. Bütün sevincine, bayramlarına, Yeni Ay törenlerine, Şabat günlerine, dinsel bayramlarının tümüne son vereceğim. Viran edeceğim asmalarını, incir ağaçlarını; hani, 'Bunlar oynaşlarımın bana verdiği ücrettir' dediği. Çalılığa çevireceğim onları, yem olacaklar yabanıl hayvanlara. Cezalandıracağım O'nu, Baallara buhur yaktığı günler için; halkalarla, takılarla süslenmiş, oynaşlarının ardınca gitmiş, Beni unutmuştu..." Diyor RAB.


Tanrı beni korur, gözetir, anlar. Bu hep böyle oldu.

0 yorum:

İş & Güç

İş & Güç
Huysuz, tatsız, tutsuz kadın...

Not Anymore

...
Well, he went down down down;

And the Devil said; "where you been?"
He went down down down,
He screamin' down around the bend.
Down down down,
This boy went solid down;

He was always cheatin'
And he always told lies,
He was always cheatin'
And he always told lies...